Osta osuus!

Sopivan hevosen löydyttyä perustetaan Kimppatalli (peitenimi). Tallille valitaan vetäjä ja sovitaan säännöt. Kimpassa on yleisemmin mukana 2-40 osakasta.

Osakkaat allekirjoittavat yhteisomistussopimuksen jossa sovitaan mm aloitusmaksun suuruus sekä kuukausittain maksettava osuusmaksu. Kuukausimaksu kattaa hevosen heinät, kaurat, kengityksen, eläinlääkärimaksut, vakuutukset, ylläpidon sekä tietysti valmennus- ja kuljetuskulut sekä mahdolliset ennakkomaksut suurkilpailuihin.

Kimppatalli pitää vuosittain vähintään yhden kokouksen jossa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • valitaan edustaja / yhteyshenkilö, valmentaja ja tilintarkastaja
  • esitetään tilintarkastuskertomus sekä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
  • vahvistetaan tilinpäätös
  • päätetään kuluvarauksen suuruudesta
  • päätetään yhtymän voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • päätetään mahdollisista suoritettavista palkkioista ja muista kuluista
  • päätetään osuusmaksun suuruudesta
  • päätetään hevosen kilpailu-uran jatkosta